logo


President:
Xavier Cutillas, empresari, de l’àmbit de les Arts Gràfiques.

Secretaria:
Maria José Pardo, treballadora social jubilada, ex-tinent d’aalcalde de Serveis Socials de Cornellà del Llobregat.

Tresorer:
Albert Company, editor, director de la revista electrònica www.societat.cat.

Vocals:
Ricard Sánchez, sindicalista de l’àmbit de les Activitats Diverses.
María Riba, arquitecta, ex-coordinadora del Movimient de Brigadistes.
Ghasan Saliba, periodista, responsable de polítiques de cohesió social de CCOO.
Bàrbara Pascual, economista, membre de la Junta Directiva de l’Associació Cedre per a la Promoción Social.

Director:
Jordi Garrell, antropòleg, màster en direcció d’Entitats No Lucratives.

Les persones que formen part de la Junta Directiva no ostenten càrrecs en una mateixa institució (partit polític, sindicat, grup empresarial, congregació religiosa o administració pública) i/o la pertinença a la mateixa és reconeguda públicament. Tanmateix, no perceben cap compensació material per formar part de la mateixa ni per assistir a les seves reunions (excepte, en algun cas, el pagament del transport).