logo


Ajuda’ns a fer difusió dels nostres continguts a Internet!

Segueix-nos a Facebook o Twitter, deixa-hi comentaris i comparteix els nostres continguts i projectes per ajudar-nos a ser més virals i que el nostre missatge arribi a un major nombre de persones.

A més, si tens la teva pàgina web, pots crear un enllaç a la home de l’Associació Catalana per la Pau o reproduir-hi les notícies i campanyes que llancem periòdicament.