logo


DonacionsL’Associació Catalana per la Pau es manté econòmicament gràcies a les quotes de les sòcies i els socis, a les aportacions particulars i, puntualment, al cofinançament amb les administracions públiques per a l’execució de projectes.

Gràcies al teu suport, podem continuar treballant de manera independent amb les organitzacions populars que promouen processos de desenvolupament lligats a la transformació social dels seus països.

Llegats

El llegat és una donació més específica que pots fer a l’Associació Catalana per la Pau. Per exemple, pots llegar una quantitat fixa de diners, determinar un percentatge d’un patrimoni o llegar tot tipus de béns: immobiliaris, mobles, joies, obres d’art, etc.

Per realitzar un llegat a l’ACP, només és necessari fer testament i especificar en què consisteix el llegat que hi destines, incloent les següents dades:

Associació Catalana per la Pau
CIF: G-59437756
Via Laietana, 16, 1r pis. 
08003 Barcelona
Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions (Ministeri de l’Interior) i en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya).