logo


La societat la formen homes i dones, que hi conviuen, la transformen i la fan avançar. Però els beneficis i els sacrificis estan mal repartits: homes i dones es relacionen de manera diferent amb l’entorn, responent als rols atribuïts al gènere. Aquesta desigualtat és el que cal paliar i eradicar, i a l’ACP ho apliquem als projectes que duem a terme.

Promovem la participació de les dones en tots els aspectes dels processos de desenvolupament: han de formar part de la identificació de problemàtiques, la preparació i l’execució del projecte, perquè la repercussió sigui equitativa i igualitària per a tota la població afectada.

La conscienciació sobre els propis drets és bàsica per a l‘empoderament de les dones, perquè prenguin el control sobre les seves vides i cossos, i obtinguin els mateixos beneficis que la resta de la comunitat. Mitjançant accions específiques treballem l’educació sexual, la formació sobre drets i la capacitació per ser autònomes econòmicament, fent front a les múltiples violències que travessen les dones pel sol fet de ser-ho.

LíbanMauritània ColòmbiaR.D. Congo Egipte, Jordània i el LíbanPalestina