logo


Un dels objectius que defensem és assegurar l’alimentació com un dret humà bàsic al qual totes les persones han de tenir accés. Una alimentació sana, nutritiva i culturalment apropiada, en quantitat i qualitat, suficient per dur a terme una vida sana, completa i digna.

Partim de la defensa del dret a la sobirania alimentària, es a dir, de cada nació a accedir als aliments i garantir el desenvolupament del sector primari per assegurar la realització completa d’aquest dret fonamental.

 Això implica la participació dels moviments i organitzacions de camperols en l’elaboració i el control de les polítiques agrícoles i el control per part dels productors sobre els diferents recursos necessaris per a la producció (terra, aigua i llavors).

A més, contribuïm al desenvolupament d’alternatives productives i tecnològiques duradores que proposen les associacions, federacions o altres organitzacions de petits camperols, donant capacitats als productors organitzats en el seu diàleg amb les autoritats locals, regionals i nacionals.

NicaraguaCuba – Palestina – Mali – Colòmbia – El Salvador