logo


La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG. L’avaluació externa del nostre treball contribueix a construir la confiança de les institucions públiques i la ciutadania en la nostra tasca.

A continuació, publiquem les avaluacions externes i auditories realitzades sobre els nostres projectes en els darrers anys.

Avaluacions externes

Cooperació

Foment de capacitats per al desenvolupament de la producció de bestiar menor i peixos a la Ciutat de l’Havana, Cuba, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Enfortiment de l’economia i les organitzacions camperoles mitjançant el foment de sistemes de producció sostenibles als territoris palestins, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Educació al Desenvolupament

Veu, Dona, Àrab, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona

Palestina: un conflicte per la terra, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Auditories

Cooperació

L’enfortiment de l’economia productiva i les organitzacions camperoles: sistemes agrícoles sostenibles a Jerusalem i Hebron, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona

Rehabilitar l’economia productiva i les organitzacions camperoles a la Franja de Gaza, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona

Exhumant la memòria per a l’exigibilitat de dones víctimes, familiars de persones desaparegudes als Llanos Orientales, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Reforçar l’empoderament de les dones i les nenes en la lluita pel dret a la salut a la RD del Congo, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Enfortiment de la cultura dels drets de les dones al Líban, projecte finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Educació al Desenvolupament

Palestina: un conflicte per la terra, projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Colòmbia: obrint pas a la pau i als drets humans, projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona.