logo


La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG. L’avaluació externa del nostre treball contribueix a construir la confiança de les institucions públiques i la ciutadania en la nostra tasca.

A continuació, publiquem les avaluacions externes i auditories realitzades sobre els nostres projectes en els darrers anys.

Avaluacions externes

Cooperació
• Informe d’avaluació final del projecte “Enfortiment de les capacitats productives i de comercialització de les famílies camperoles del municipi del Sauce, León. Nicaragua“, finançat per la Fundació La Caixa.

• Informe d’avaluació final del projecte “Foment de capacitats per al desenvolupament de la producció de bestiar menor i peixos a la Ciutat de l’Havana. Cuba“, finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

• Informe d’avaluació final del projecte “Enfortiment de l’economia i les organitzacions camperoles mitjançant el foment de sistemes de producció sostenibles als territoris palestins. Palestina” finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

• Informe d’avaluació final del projecte “Enfortiment organitzatiu i productiu de comunitats rurals del districte d’Inhambane, Moçambic” finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Educació al Desenvolupament
• Informe d’avaluació final del projecte “Palestina: un conflicte per la terra“, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Auditories

Cooperació

• Auditoria del projecte “Exhumant la memòria per a l’exigibilitat de dones víctimes, familiars de persones desaparegudes als Llanos Orientales”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

• Auditoria del projecte “Reforçar l’apoderament de les dones i les nenes en la lluita pel dret a la salut a la R.D del Congo”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

• Auditoria del projecte “Enfortiment de les capacitats productives i de comercialització de les famílies camperoles del municipi del Sauce, León. Nicaragua“, finançat per la Fundació La Caixa.

• Auditoria del projecte “Enfortiment organitzatiu i productiu de comunitats rurals del districte d’Inhambane, Moçambic“, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

• Auditoria del projecte “Biofàbrica per l’enfortiment de la petita producció de plàtan a Nicaragua“, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

• Auditoria del projecte “Enfortiment de la cultura dels drets de les dones al Líban“, finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Educació al Desenvolupament

• Auditoria del projecte “Palestina: un conflicte per la terra“, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

• Auditoria del projecte “Colòmbia: Obrint pas a la pau i als Drets Humans“, finançat per l’Ajuntament de Barcelona.