logo


President:
Xavier Cutillas, empresari de l’àmbit de les arts gràfiques

Secretària:
Maria José Pardo, treballadora social jubilada, ex-tinent d’alcalde de Serveis Socials a Cornellà del Llobregat

Tresorer:
Albert Company, editor

Vocals:
Ricard Sánchez, sindicalista de l’àmbit de les activitats diverses
María Riba, arquitecta, ex-coordinadora del Moviment de Brigadistes
Ghassan Saliba, periodista, responsable de polítiques de cohesió social a CCOO
Mònica Rueda, treballadora de l’àmbit de la salut pública
Jordi Garrell, antropòleg, màster en Direcció d’Entitats No Lucratives

Les persones que formen part de la Junta Directiva no ostenten càrrecs en una mateixa institució (partit polític, sindicat, grup empresarial, congregació religiosa o administració pública) i/o la pertinença a la mateixa és reconeguda públicament. Tanmateix, no perceben cap compensació material per formar-ne part ni per assistir a les seves reunions (excepte, en algun cas, el pagament del transport).