logo


La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també treballen per un món més just i solidari.

El treball en xarxa constitueix un instrument per afavorir la defensa dels drets humans i la projecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experiències pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de la cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.

L’ACP participa en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu; entre altres, els següents:

Lafede.cat

 

Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global

Lafede.cat és una xarxa que treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Està formada per 114 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.

Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia

L’Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) és una xarxa d’organitzacions europees i internacionals dedicada a la incidència política davant les institucions de la Unió Europea, els seus Estats membres, Suïssa, Noruega i les Nacions Unides per promoure l’Estat de dret, la democràcia, el respecte integral dels drets humans, la pau i el desenvolupament sostenible a Colòmbia.

Logo Taula Colòmbia

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és un espai de concertació d’àmbit català, format per ONG, sindicats, administracions públiques i entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002. Els seus objectius principals són la promoció i protecció dels Drets Humans a Colòmbia, així com el suport a una solució política negociada, que té com a marc de referència les recomanacions de les Nacions Unides i d’altres organismes internacionals.

Xarxa Euro-Mediterrània de la SolidaritatXarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat la composen 22 membres i socis de 17 països, i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de la col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents: lluita contra l’exclusió social, la pobresa i el racisme; accés a l’educació i la cultura; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi ambient; cultura de pau i intercanvi cultural.

Logo FocirFederació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) és una plataforma formada per actors de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública. Neix el 1995 per estimular i proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l’escenari internacional, i a través de la seva representació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en els centres de decisió política internacional.